İletişim Bilgisi

PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Fizibilite onay, tasarımcı seçimi, tasarım süreci, ihale yüklenici seçimi, inşaat süreci ve geçici kabul aşamaları inşaat projesinde yer alır. Her bir adımda yer alacak kişilerin işin ehli olması önemlidir. Bu süreçte mimar, mühendis, kalfa, usta, yatırımcı gibi meslek sahiplerine işler bölüştürülür.

Fizibilite ve tasarım süreçlerinde bütçe ve iş programı belirlenir. Bu aşamada olabilecek yanlış adımların maliyeti, hem zaman hem maddi açıdan olumsuz etkilenebilir. İhale ve inşaat sürecinde, projede değişiklik yapılacaksa maliyetleri dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır. İnşaat bitiminde meydana gelebilecek değişimlerin veya eksikliklerin maliyetlerinin en yüksek olduğu aşamadır.

Proje yönetiminin inşaat sektörüne en önemli katkısı, iş bölümü sayesinde maliyetin ve riskin azalmasını sağlamasıdır. Projenin sonunda zaman, kapsam, maliyet, iş güvenliği ve kalite gibi hedeflerin en iyisine ulaşmak amaçlanır. Bu nedenle de ekibin ve projenin dikkatle seçilmesi gerekir. Böylelikle planlama ve koordinasyon en üst seviyede tamamlanabilir.

Katkı inşaat sektörüne aitken, asıl hedef yatırımcıdır. Bu noktada proje yöneticisi, yatırımcının istediği kalitede, bütçede ve sürede işin tamamlanmasını sağlayan ve sorumluluğu alan kişidir. Proje yönetiminin önemli fonksiyonlarından biri, proje sürecinde işin hesap verilebilir olmasıdır.

Her proje kendi içinde belli kriterlere göre hazırlanır ve sürecin bu kriterlere göre tamamlanması gerekir. Proje yönetimi sistemli bir doküman çalışmasının yanında ekip çalışmasını da içerir. Proje yönetiminin başarılı olması, hem dikkatle hazırlanmış sistemli bir plana hem de uyumlu bir ekibe bağlıdır. Projeye özel hazırlanan Proje Yönetim Planı ve Merkezi Doküman Kontrol Sistemi, iyi iletişim halinde olan takımı destekler.

Siz Hayal Edin, Biz Projelendirelim

Projelerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin