İletişim Bilgisi

[ HAKKIMIZDA ]

DEM İNŞAAT

Bursa inşaat sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Dem İnşaat, faaliyetlerine 2017 yılında başlamıştır. Planlı ve istikrarlı büyüme politikalarıyla kısa zamanda sektörünün önemli isimleri arasında yerini alan Dem İnşaat; nitelikli konut inşaatlarının yanı sıra, fabrikalar, iş merkezleri, oteller, alışveriş merkezleri, prefabrik yapılar başta olmak üzere çeşitli inşaat ve taahhüt çalışmalarını yürütmektedir. Büyük küçük her projeyi büyük bir titizlik ve kalite bilinci ile yerine getirmektedir.

Gerçekleştirdiği her projede kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen Dem İnşaat, tecrübesi, dinamik ve deneyimli kadrosu, sağlam finansman kaynakları, 21. yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmetleri ve yarattığı sinerji ile İnşaat Sektörü’nde pay sahibi olmayı her zaman hedef olarak benimsemiştir.

2017 yılından bu yana üstlenmiş olduğu taahhüt projelerini başarıyla yerine getiren Dem İnşaat, sadece konut değil yaşam alanı oluşturma anlayışıyla binlerce kişinin yaşamına değer katarak, müşterileriyle kurduğu uzun soluklu güven ilişkisi sayesinde sektöründe fark yaratarak büyümüştür. Estetik, teknoloji ve konfor ile birikim ve deneyimini birleştirerek imza attığı tüm projelerinde satıştan sonra da her zaman yatırımcılarının yanında olan Dem İnşaat prensipleri ve hedefleri doğrultusunda sektöründe emin adımlarla ilerlemektedir.

Firmamız teknolojiyi önemseyen, AR-GE faaliyetlerini destekleyen, kalite yönetim sistemine sahip, insan kaynakları politikalarını kurum ve insani değerler çerçevesinde profesyonelce ele alarak yürütmektedir. Sürekli gelişen dünyada kendini daima yenileyen Dem İnşaat, daima daha ileriyi hedeflemektedir..

Ana felsefesi; aldığı işi en kısa zamanda ve en iyi kalite ile bitiren, hizmet verdiği müşterileri ile uyum içerisinde hareket eden, seri ve az maliyetli çözümler üreten firmamız, bu zaman zarfında başarı grafiğini daima yükseltmiş ve sürekli değişimle geleceğe ayak uydurmuş ve yeni çağın gerekleri olarak mutlu çalışan ve müşterilere sahip olmuştur.

Bir ülkenin kalkınmasında yapı taşı niteliğinde olan inşaat sektöründe projeleri, güvenilirliği, zamanında iş teslimi ve kalite hizmet anlayışı ile marka olmak; inşaat sektörünün farklı alanlarında aynı üstün uzmanlık ve köklü deneyimle hizmet verebilmek; teknolojiden en üst düzeyde faydalanıp insana, doğaya ve topluma saygılı işler ortaya koyabilmek, Geleneksel aile değerlerini koruyarak projelerimizde modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmak, Satış ve teslim sonrası müşteri memnuniyet oranımızı en yüksek seviyede tutarak markalaşma sürecini planlamak, yürütmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek, Alıcısına da kazandıracak fiyat üzerinden pazarlama yaparak yatırımcılarımıza değer üretmek, tüm bunların paralelinde, sektöre her konuda öncülük eden bir kurum olmaktır.
Kaliteli iş hedefimizi; projelendirme, satış ve pazarlama, imalat, teslimat, teslim sonrası garanti ve son olarak müşteri teknik destek hizmetine kadarki süreçleri birbiri ile bağlantılı ve minimum sorun hedefi ile planlayarak belirliyoruz. Projelerimizin tamamında en yenilikçi ve en teknolojik ürünleri, kültürümüzün ve geleneklerimizin değerleri ile birleştiriyor, örnek gösterilen, sektöre öncülük yapacak yaşanabilir projeler üretiyoruz. Bütün olarak bakıldığında bu duruşumuzun gereği olarak ``gerçek bir marka olmanın tek yolunun, eksiksiz ve gerçek bir müşteri memnuniyeti sağlamak ve mükemmeli yakalamak`` olduğuna inanıyoruz.
 • Üstlenilen her projede ülke ve kurum değerini arttırmak,
 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak,
 • İnsana, doğaya ve topluma faydalı projeler üretmek,
 • İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak,
 • Tüm yönetici ve çalışanlarla Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kaliteden sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere uymak,
 • Standart ve müşteri şartnamelerine uymak, müşteri şikâyetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirmek,
 • Bir defada doğru sonuca ulaşmak için çalışmak,
 • Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek DEM İNŞAAT’ ın vazgeçilmez ilkelerini oluşturmaktadır.
 • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
 • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, ÇİSK yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ‘ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,
 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.
Ortak bir hayalimiz var Dünyanın her yerinde, her yeni projeye başlarken aklımızda hep daha iyisini yapmak vardı. Başarıyı 30 yıldır tecrübe etmiş bir şirket olarak, hayallerimizi çalışanlarımızın hayalleriyle birleştiriyor ve gün geçtikçe daha büyük başarılara imzamızı atıyoruz.
En büyük sorumluluğumuz sizsiniz Başarıya attığımız her adımın temelinde çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı var. Dünyada ses getiren projelerle adımızdan bahsettirirken, arka planda çalışanlarımızın güvenliği ve korunması için çabalıyoruz. İşte tam da bu yüzden çalışma koşullarımızı her gün daha da iyileştiriyoruz.
Temelimizde sağlam bir takım çalışması var Uluslararası alanda başarıyla tamamladığımız, sayısız ödül aldığımız birçok projeyi hayata geçirdik. Ama bizim en büyük ödülümüz kusursuz bir takım çalışması oldu. Yeni olanın peşinden giden, odağına kalite olan ve birbirinden güç alan eşsiz bir takıma sahibiz.
Hedeflerimize birlikte ilerleyelim 4 farklı ülkede sayısız projeye imza atarak üstyapıdaki ustalığını kanıtlamış, dünyanın en büyük 100 inşaat şirketinden birinde çalışırken, gücünüzün ortaya çıktığını göreceksiniz. Çünkü biliyoruz ki bizim tecrübemiz, sizin azminizle birleştiğinde başarı kaçınılmaz.
Altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerimizi üst düzey kalite seviyesinde ilerletirken, tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi bizim için göz ardı edilemez bir husustur.
İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alıyoruz.
İş ile ilgili İSG risklerinin belirlenmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
Risklerin belirlenmesi aşamasında fırsatların ele alınmasını sağlamak.
İSG hedeflerinin belirlenmesi, takibi ve ulaşılması için gerekli kaynakları sağlamak.
Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve diğer şartlara uymak.
Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek, çalışan temsilcileri vasıtasıyla danışma ve katılımı arttırmak.
Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.
 • İnşaat sektöründe ulusal ve uluslararası pazarda 30 yıldır hizmet veren bir inşaat firması olarak, hayata geçirdiğimiz her projede ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi ilkelerini esas alıyoruz.
 • Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için;
 • Malzeme ve enerji kullanımında
 • Teknoloji seçiminde
 • Şantiyelerimizin kurulması ve çalıştırılmasında
 • Doğal kaynak kullanım israfının önlenmesi, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasını amaçlıyoruz.
 • Tüm bunlarla beraber her yıl yeni hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesine katkı sağlıyoruz.
 • Çevre ve insan sağlığının korunması konusunda teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vererek, sürdürülebilirlik anlayışını her zaman ön planda tutuyoruz.
[ +]
Memnun Aile
[ +]
Yıllık Tecrübe
[ +]
Adet Proje
[ .000+]
M2 Yaşam Alanı

Siz Hayal Edin, Biz Projelendirelim

Projelerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin